Общи условия за позлване на Termometer.bg

Tози документ съдържа Общите условията за използване на Сайта Termometer.bg. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта termometer.bgи да сключвате договори с "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 18 Април 2020

I. ПРЕДМЕТ

1.Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта Termometer.bg("Сайта"), администриран от "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД ("Ние", "Нас"), ЕИК: 130440775 със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н Витоша, ж.к. "Манастирски ливади-запад", бул. "България" №132А, ет. 4.

1.1.Моля, запознайте се внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта и да сключите с Нас договор за продажба от разстояние.

1.2.Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Termometer.bg. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1."ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД, ЕИК: 130440775 е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н Витоша, ж.к. "Манастирски ливади-запад", бул. "България" №132А, ет. 4.

2.2."ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД администрира сайта Termometer.bg.

2.3.Можете да се свържете с "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД на:

 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1618, р-н Витоша, ж.к. "Манастирски ливади-запад", бул. "България" №132А, ет. 4
 • Тел.: +359 (878) 22 77 90

III.ДЕФИНИЦИИ

3.1.Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Termometer.bgза сключване на договори за продажба от разстояние и доставка на стоки.

3.2. Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Termometer.bgпо какъвто и да е начин, включително като го разглежда.

3.3.Профил – раздел от Termometer.bg, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиентите да сключват договор за продажба от разстояние и доставка на стока с Нас, без да е необходимо при всяка поръчка да посочва адрес за доставка, да вижда историята на покупките си, своите бонус точки, исканията за рекламации, транзакции и др. възможности.

3.4.Услуга – запознаване с предлаганите от "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД продукти и сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната/ните стока/и.

3.5.Поръчка – сключване на договор за покукпо-продажба от разстояние.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.Общите условия на "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД са задължителни за всички клиенти и потребители на сайта - Termometer.bg.

4.2.Всяко използване на сайта - Termometer.bgозначава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД по всяко време. Това може да се дължи на по собствено решение на дружеството или да е наложително по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители.

4.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД ще информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в сайта - Termometer.bg, поради което Ви информираме, че имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта - Termometer.bgпри всяко негово ползване.

4.5.Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.6."ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в сайта - Termometer.bg. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД предварително се извинява на своите клиенти и потребители, и моли същите да ни информират незабавно чрез формата за контакт с Нас.

4.8. Допустимо е описанията на продуктите да бъдат понякога непълни, поради ограниченото пространство на уеб страницата.

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта - Termometer.bg.

4.10. Termometer.bgсъдържа линкове към други сайтове. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да сключи договор за покупко-продажба от разстояние с Нас и да купи предлаган от Нас продукт през сайта - Termometer.bgкато направи Поръчка по електронен път.

5.2 За тази цел след като е избрал продукт/и, който/които желае да закупи, както и количество и спецификации на същите, следва да кликне върху "Добавете". След избора на всички продукти, които клиентът желае да закупи, следва да кликне върху "Кошница". В нея може да въведете код за отстъпка или ваучер за подарък, в случай че разполагате с такива, след което в няколко последователни стъпки да въведе данни относно начин и адрес за доставката им, начин и място на плащане и да кликне върху "Потвърждение на поръчката".

5.3. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена за Стоката.

5.4. За да не попълвате данните по т.5.2. е силно препоръчително да създадете Профил на Сайта. Използвайте бутон "Регистрирайте" за да създавате профил, като ще трябва да въведете вашите лични данни във формата за регистрация.

5.5. "ПАЗАР-ВИТОША” ЕООД идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Termometer.bgи на IP адреса на Купувача. "ПАЗАР-ВИТОША” ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите/ Стоките, които компанията предоставя.

5.6. След като настроите Вашия профил, в него ще можете да виждате историята на покупките си, своите бонус точки, исканията за рекламации, транзакции и др.

5.7. С направата на поръчка през уебсайта Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори.

5.8.Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

5.9.Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор може бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки, в случай че е наличен такъв за тези стоки.

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.Достъпът до Termometer.bgс цел сключване на договор за покупко-продажба от разстояние е позволен на всеки клиент. Онлайн магазинът съдържа стоки, предназначени единствено за пълнолетни клиенти.

6.2. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент или потребител до сключване на Договор, ако сметне, че това би било в ущърб на "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на клиента или потребителя е да попълни формата за контакт с Нас, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът или потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно предлаганите на Сайта продукти, както и да се свързва с Нас посредством формата за контакт. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

6.4.Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна комуникация посредством формата за контакт.

6.5."ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките на Сайта, за определен период от време.

6.7.Всички цени на Стоките на сайта - Termometer.bg, са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8.Заплащането на Стоките става обикновено с наложен платеж при доставката на същите.

6.9.В случай на уговорено онлайн плащания или плащания по банков път, "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на клиента. Затова "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД.

6.10. Клиентът или потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, въз основа на която ще бъде издадена фактура за поръчаните и доставени Стоки

6.11. Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

6.12. Ако "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД не можем да изпълним Поръчката, след като сте заплатили цената, ще Ви върне заплатената сума по посочена от Вас банкова сметка.

6.13."ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД. има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез сайта - Termometer.bg, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Съответният "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД. ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

VII.ПОРЪЧКА. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА.

7.1. Клиентът или потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.2. С изпращането на поръчката клиентът или потребителят разрешава на "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

7.3. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената Поръчка. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД спрямо клиента или потребителя във връзка с нея и последният няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на клиента или потребителя на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД при онлайн плащания

• предоставените от клиента или потребителя. данни в Сайта са непълни и/или грешни.

7.4. Клиентът/Потребителят има право да се откаже от договора, сключен онлайн, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. Клиентът или потребителят е длъжен да плати всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД, в случай че се откаже от договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на купената Стока от клиента или потребителя или трето лица, различно от превозвача. Клиентът или потребителят следва да върне Продукта на адрес: гр. София 1618, р-н Витоша, ж.к. "Манастирски ливади-запад", бул. "България" №132А, ет. 4, като междувременно уведоми "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД за това посредством формата за контакт на Сайта. Куриерските услуги по връщане на Стоката са за сметка на клиента или потребителя. При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено разплащането.

7.5 . ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД се задължава да възстанови платената цена по Поръчката в едномесечен срок от връщането на продукта/продуктите, от които клиентът или потребителят се е отказал. Сумата ще бъде възстановена след предоставяне от клиента или потребителя на негова банкова сметка.

7.6. "ПАЗАР-ВИТОША” ЕООД се задължава да публикува в Общите си условия формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

7.7. За упражняване правото на отказ "ПАЗАР-ВИТОША” ЕООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ/рекламация или друго недвусмислено заявление.

7.8. Потребителят/Купувачът е длъжен да върне продукта във вида, в който го е получил, с опаковка в цялост, касовата бележка и фактурата,когато такива са издадени.

VIII.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

8.1. Не може да бъде извършен отказ от Поръчката в следните случаи:

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

IX. АБОНАМЕТ ЗА ИМЕЙЛ ИЗВЕСТЯВАНЕ

9.1. Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти.

9.2.Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.

X.ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или потребителя или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента или потребителя.

10.2."ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с Нас посредством формата за контакт с Нас и ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

10.3. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД ще извършва доставката на Стоките само на територията на България. В случай, че в профилът има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен при извършване на Поръчката.

10.4. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД ще извършва доставката на Стоките в рамките на 48 часа, освен ако изрично не уговорен друг срок или ден за доставка.

XI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ

11.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД с предаването им на клиента или потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на клиента или потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.

XII.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР И ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ.

12.1. Писането на Коментари на сайта – Termometer.bgсе осъществява чрез интегрирана Facebook – система за коментари, поради което следва преди писане на коментар следва да се запознаете с Общите условия и Политиките са сигурност на посочената социална мрежа. "ПАЗАР-ВИТОША” ЕООД няма контрол над тези интегрирани външни системи.

12.2. Коментарите следва да съблюдават изискванията на етиката и морала и да са в рамките на добрия тон.

12.3. В случай че някой Коментар има неприемливо съдържание, то същият може да бъде премахнат от "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД.

12.4. В случай, че "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за писане на коментари, то същото си запазва правото да ограничи възможността на клиента или потребителя да публикува Коментарии.

12.5. Запитвания могат да бъдат правени на посочения адрес, електронен адрес, телефон.

12.6. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

12.7. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

12.8. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

12.9. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

12.10. Рекламацията се подава устно на посочения от "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

12.11. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

12.12. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

12.13. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

12.14. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

12.15. Ако "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

12.16. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

12.17. Рекламации могат да бъдат правени по e-mail адрес/пощенски адрес в свободен текст или чрез формуляра, приложен към настоящите Общи условия.

12.18. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2) Когато "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

12.19. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

12.20. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

12.21. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

12.22. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

12.23. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

12.24. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

12.25. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

XIII.ОТГОВОРНОСТ

13.1 "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на дружеството.

XIV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. При обработването на лични данни "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент") и Закона за защита на личните данни, защото за Нас сигурността на личните данни на нашите служители, клиенти и потребители e от първостепенно значение.

14.2. Личните данни, отнасящи се до потребители или клиенти и съдържащи се в базата данни на "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителя или клиента и/или съгласно българските закони.

14.3. "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД обработва личните данни на своите клиентите и потребителите съгласно "ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА Termometer.bg", публикувана на интернет страницата на дружеството и/или налична в търговските обекти.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

15.1. Спорове, възникнали между "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД, и клиент или потребител, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство от компетентния съд в гр. София.

15.2. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

XVI. КОНТАКТИ

16.1. Може да задавате Вашите Въпроси, свързани с Общите условия на "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД на:

 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1618, р-н Витоша, ж.к. "Манастирски ливади-запад", бул. "България" №132А, ет. 4
 • Тел.: +359 (878) 22 77 90

XVII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

17.1. Органите, регулиращи дейността на "ПАЗАР-ВИТОША" ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

 1. Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 2. тел: 0700 111 22
 3. email: info@kzp.bg
 4. адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Поръчано на/получено на - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Име на потребителя/ите – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Адрес на потребителя/ите - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Подпис на потребителя/ите: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Поръчано на/получено на -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

 1. Възстановяване на платената сума
 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
 3. Отбив от цената
 4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 1. Извършване на услугата в съответствие с договора
 2. Отбив от цената
 3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Име на потребителя/ите - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Адрес на потребителя/ите - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Подпис на потребителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TOP